Διαγνωση – service


Στο υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, γίνεται διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών με τους πιο οικονομικούς και ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς. Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση, η εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός εγγυώνται το αποτέλεσμα και την ποιότητα των εργασιών.